Privātuma politika

SIA “Lagra” Privātuma politika (Privacy Policy)
"Lagra", reģistrācijas numurs: 410302141, juridiskā adrese: Rīgas iela 7-26, Valmiera, Latvija (turpmāk – Lagra), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības Latvijā. 


Šī Privātuma politika izskaidro, kā Lagra apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Lagra ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.


Personas datu ievākšana un izmantošana
Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat Lagra pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
Lagra informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.xjeans.lv paziņojums/atgādinājums par pasūtījumu. 
Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.xjeans.lv, Lagra vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.xjeans.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

 1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
 2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
 3. www.xjeans.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus; 
 4. IP adreses;
 5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.xjeans.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.


Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
Lagra personas datu apstrādes mērķi: 

 1. klienta identificēšana;
 2. pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
 3. efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 4. biznesa plānošana un analītika;
 5. personāla atlase un vadība;
 6. pieteikumu izskatīšana un apstrāde; 
 7. preču reklamēšana un izplatīšana jeb komerciāliem nolūkiem.

Lagra personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

 1. juridiskā pienākuma izpilde;
 2. leģitīmās intereses nodrošināšana;
 3. līguma noslēgšana vai izpilde;
 4. datu subjekta piekrišana;

Personas datu glabāšanas ilgums
Lagra glabā personas datus atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Lagra var realizēt savas leģitīmās intereses;
 2. kamēr Lagra pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Beidzoties personas datu apstrādēs nolūkam, personas dati tiek dzēsti, ja nepastāv citi tiesiski pamatoti personas datu apstrāde nolūki.


Sīkdatnes
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. 
Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus, lai uzlabot lietotāja ērtības. 
Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, vara iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.  


Lagra izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
Sīkdatņu izmantošana ļauj mums piedāvāt klientiem optimālu vietnes lietojamību; piemēram, sīkdatnes palīdz mums atcerēties Jūsu iepriekšējos apmeklējumus un izvēles mūsu tīmekļa vietnē.


Izmantojot www.xjeans.lv vietni, Jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot sīkdatnes:
- informācijas apkopošanai par lietotāju paradumiem un statistikas datiem;
- klientu apkalpošanas līmeņa uzlabošanai (online chat);
- lietotāja iestatījumu saglabāšanai;
- priekšlikumu un mārketinga ziņojumu izsūtīšanai, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām;
- informācijas apkopošanai, kas nepieciešama interneta vietnes uzlabošanai;
- autorizācijai, tīmekļa vietnes personalizācijai un aizpildīšanai;
- www.xjeans.lv satura apmaiņas vienkāršošanai sociālajos tīklos;
- satura nodrošināšanai (Google kartes, u.c.).


Lagra izmantoto sīkdatņu veidi:
Sesijas sīkdatnes
Sesijas sīkdatnes, t.i. pagaidu sīkdatnes tiek izmantotas ik reizi, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un tiek izdzēstas, kad Jūs aizverat pārlūku. Pagaidu sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai atcerēties valodas izvēli tīmekļa vietnē vai groza saturu.

Pastāvīgās sīkdatnes
Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē pat pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Pastāvīgās sīkdatnes ierīcē tiek saglabātas noteiktu laika periodu, dažas no tiem tiek glabātas lietotāja datorā vairākas dienas, mēnešus vai pat gadus. Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai saglabātu lietotāja iestatījumus, kā arī lietotāja vārdu un paroli, lai nebūtu nepieciešamības ievadīt šos datus ik reizi, kad tiek apmeklēta tīmekļa vietne.

Trešās puses sīkdatnes 
Nodrošinot augstas kvalitātes saturu, statistikas datu vākšanu un reklāmu, Xjeans.lv tīmekļa vietnē tiek izmantotas trešās puses sīkdatnes. Ar trešo pušu sīkdatņu privātuma politiku un noteikumiem Jūs varat iepazīties šo sīkdatņu īpašnieku tīmekļa vietnēs.
 
Trešās puses sīkdatņu saraksts:
Ar Facebook sīkdatņu noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Ar Google sīkdatņu noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit:
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāku informāciju par sīkdatnēm var atrast tīmekļa vietnēs:
http://www.allaboutcookies.org/ vai http://www.youronlinechoices.com/lv/

Personas datu saņēmēji


Likumā noteiktos gadījumos Lagra var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Lagra var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. 
Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Lagra par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz rakstveida iesniegums. Iesniedzot iesniegumu Lagra birojā Rīgā, Brīvības gatvē 399-45, jāuzrāda personu apliecinošu dokuments, iesniedzot iesniegumu elektroniski, tas jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu;
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. 


Lagra veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.
Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pastu: Info@xjeans.eu.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: Info@xjeans.eu. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
Izmaiņas Privātuma politikā
Lagra pieņem, ka pirms www.xjeans.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Lagra ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.xjeans.lv.