Privātuma politika

Mēs saprotam personas datu aizsardzības nozīmi, tāpēc cienām un aizsargājam jūsu privātumu un personas datus. Šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) varat iepazīties ar savām tiesībām un informāciju par jūsu personas datu apstrādi, kad izmantojat tīmekļa vietni www.xjeans.eu (turpmāk – Tīmekļa vietne, jeb Vietne).

Ja jūs izmantojat Tīmekļa vietni, mēs uzskatīsim, ka esat iepazinies ar šajā Privātuma politikā sniegto informāciju un piešķirat tiesības SIA Lagra , reģistrācijas numurs: 44103021416, juridiskā adrese: Rīgas iela 7-26, Valmiera, Latvija (turpmāk – Lagra)  apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar Privātuma politikā paredzētajiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šai Privātuma politikai, neizmantojiet Tīmekļa vietni. 

Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz info@xjeans.eu.

Lagra apņemas aizsargāt klientu un lietotāju privātumu. Balstoties uz to, mēs esam izveidojuši turpmāk sniegtos Privātuma politikas principus attiecībā uz klientu datu ievākšanu, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu. Mūsu aktivitātes internetā ir saskaņā ar visām saistošajām aktivitātēm un saistošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem. Veltiet laiku, lai iepazītos ar mūsu privātuma praksēm.

Mēs rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojam Jūsu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - VDAR) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, mēs esam izstrādājuši šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Jums VDAR paredzēto informāciju. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

 


Personu datu ievākšana un izmantošana

 

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Personu dati ir dati, ko Pārzinis ievāc un jūs mums brīvprātīgi sniedzat, ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas, reģistrējot kontu Tīmekļa vietnē, veicat preču pasūtījumu vai iesniedzat pieprasījumus, iesniegumus, sūdzības, kā arī citā tiešā saziņā. Atsevišķos gadījumos jūsu personas datus mēs iegūstam arī no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vai kompetentām iestādēm, ja tam ir juridisks pamats, lai:

 • -izpildītu līgumsaistības (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 •  
 • -lai izpildītu juridiskos pienākumus un tiesību aktos noteiktās prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 •  
 • -lai īstenotu savas vai trešo personu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 •  
 • -uz jūsu piekrišanas pamata (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
 •  

Regulāro klientu personu dati var tikt ievākti turpmāk norādītajos veidos:

 • -iesniedzot jūsu kontaktinformāciju (tostarp jūsu vārdu, piegādes adresi, vēlamo kontaktēšanās metodi un citu informāciju kuru jūs vēlaties sniegt) mūsu Tīmekļa vietnē vai citviet (piem., veikalos);
 •  
 • -izmantojot Tīmekļa vietni no klienta konta informācijas vai sīkfailiem;
 •  
 • -iepērkoties vai iesniedzot pasūtījumu mūsu veikalā vai e-veikalā, saglabājot personas kontaktinformāciju vai iepirkšanās preferences (Pārzinis var lūgt brīvprātīgi iesniegt personas datus un personas informāciju noteiktās mājas lapas sadaļās. Obligātie personas dati var ietvert vārdu, adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu informāciju).

 


Citu datu ievākšana

Mēs ievācam arī ar personām nesaistītus (anonimizētus) datus - datus, ko nevar tieši saistīt ar kādu konkrētu personu (dzimums, vecums, valodas preferences, dzīvesvieta). Mēs arī varam ievākt datus par vispārīgām klientu aktivitātēm mūsu veikalos un mājas lapā. Šie dati tiek apkopoti un izmantoti, lai nodrošinātu noderīgāku informāciju mūsu klientiem, kā arī lai ļautu mums uzzināt, kuras mājas lapas sadaļas, produkti un pakalpojumi ir iecienītākie klientu vidū. Šie apkopotie dati tiek apstrādāti kā ar personām nesaistīti dati saskaņā ar šo Privātuma politiku.


Ievākto personu datu izmantošana

Gadījumā, ja ir saņemta Jūsu piekrišana komerciālu sūtījumu saņemšanai, šādā gadījumā mēs, izmantojot Jūsu norādīto e-pastu vai tālruņa numuru, varam informēt Jūs par Pārziņa produktu jaunumiem, akcijām un gaidāmajiem pasākumiem. Klients, kurš nevēlas būt mūsu jaunumu biļetenu sarakstā vai saņemt paziņojumus par produktiem, kas varētu viņu interesēt, var jebkurā laikā tikt izslēgts no adresātu mērķa grupas. Mēs izmantojam ievāktos personu datus arī preču piegādes nolūkos, kā arī, lai izpildītu saistības pret klientu. Lai labāk apkalpotu klientu, Lagra var izpaust informāciju par atsevišķiem lietotājiem trešajai pusei, kas nodrošina pakalpojumus Lagra un ir piekritusi saglabāt koplietotās informācijas konfidencialitāti. 

Konta administrēšana Tīmekļa vietnē, preču pasūtījumu izpilde, atpakaļatdošanas administrēšana

Juridiskais pamats: līgumsaistību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes veids, preču piegādes adrese, konta pieteikšanās dati, aktivitātes kontā, tostarp klienta izvēles, saglabāto pirkumu saraksts un pārlūkošanas tehniskie dati (IP adrese, pieteikšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija), paraksts, pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, preču cenas un piešķirtās atlaides, maksājuma veids un informācija par maksājumiem, pēc lietotāja izvēles – informācija par atrašanās vietu (piem., valsts, ģeogrāfiski ierobežota teritorija u. c.). Ja vēlaties iegādāties dāvanu karti, mēs vācam arī šādus datus: dāvanu kartes veids un dizains, dāvanu kartes vērtība, dāvanu kartes saņemšanas veids un apsveikuma teksts. Gadījumos, kad klients vēlas, lai dāvanu karte tiktu nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi, mēs apstrādājam arī datus par tās personas e-pasta adresi, kurai dāvanu karte ir paredzēta, un datumu, kurā klients vēlas nosūtīt dāvanu karti.

 

Pasūtījumu iesniegšana un izpilde bez konta reģistrēšanas

Juridiskais pamats: līgumsaistību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes veids, preču piegādes adrese, maksājuma veids un informācija par maksājumiem. Ja vēlas iegādāties dāvanu karti, papildus tiek apstrādāti tie paši personas dati, kas norādīti arī iepriekšējā punktā.

 

Atgādinājumu sūtīšana par preču grozā esošām neapmaksātām precēm

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses pienācīgi informēt klientus par neapmaksātām precēm grozā un mūsu klientu leģitīmās intereses saņemt informāciju par neapmaksātām precēm grozā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par preču grozā atstātām neapmaksātām precēm.

 

Identifikācija

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses pienācīgi pārliecināties par klienta identitāti, lai preces tiktu nodotas noteiktai personai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: klienta vai cita preču saņēmēja vārds un uzvārds, klienta tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par pirkumu.

 

Piedāvājumu un ar precēm saistītas informācijas sniegšana, izmantojot e-pastu, SMS, un aktīvos paziņojumus Tīmekļa vietnē

Juridiskais pamats: piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimšanas diena un mēnesis, abonējamās jaunumu vēstules un (vai) SMS veids.

 

Iesniegumu, sūdzību, pieprasījumu un atsauksmju izskatīšana

Juridiskais pamats: līgumsaistību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), juridisko pienākumu un tiesību aktos noteikto prasību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums, cita iesniegumā, sūdzībā, pieprasījumā vai atsauksmē ietvertā informācija: notikums, saistībā ar kuru vēršas, un ar to saistītie apstākļi, pievienotie dokumenti un (vai) dati.

Iesniegumā par preču atpakaļatdošanu ir jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, adrese un preču atpakaļatdošanas iemesls (izņemot atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā).

 

Tīmekļa vietnes pārlūkošanas pieredzes uzlabošana, Tīmekļa vietnes lietotāju uzvedības un plūsmas analīze

Juridiskais pamats: piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), izņemot nepieciešamās sīkdatnes.

Personas datu kategorijas: Tīmekļa vietnē izmantojamās sīkdatnes. Informācija par izmantotajām sīkdatnēm sniegta sadaļā Sīkdatņu politika. 

 

Statistika un tirgus izpēte

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses pilnveidot un paplašināt pakalpojumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: dzimšanas gads, dzimums, pilsēta, informācija par e-veikalā iegādātajām precēm.

Veicot statistikas un tirgus izpēti, mēs izmantojam automatizētu datu analīzi. Analīzes nolūkos mēs neapstrādājam personalizējošu informāciju. Datu analīze statistikas un tirgus izpētes jomā ļauj mums pieņemt svarīgus biznesa lēmumus. Šai datu analīzei attiecībā uz jums nav nekādu juridisku vai tamlīdzīgu būtisku seku.

 

Krāpšanas novēršana un juridisko prasību izpilde

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses aizstāvēt, iesniegt un īstenot juridiskās prasības, novērst un (vai) apturēt krāpniecisku vai noziedzīgu darbību, vākt pierādījumus par konstatētiem pārkāpumiem un novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: visas personas datu kategorijas, kas norādītas šajā Privātuma politikā.

 

Dāvanu sūtīšana klientiem

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses iepriecināt klientus ar dāvanām (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: kopējā summa, par kādu e-veikala klienti ir iegādājušies preces, to klientu vārds, uzvārds un preču piegādes adrese.

 

 


 

Ievākto personu datu izmainīšana

Personu datus, kas ievākti Klienta identificēšanai un saziņai ar Klientu, var apskatīt, izmainīt un atjaunināt mūsu mājas lapā, sadaļā „Mana informācija”.

 


Personas datu apstrādes un glabāšanas termiņi 

-Konta reģistrēšana un administrēšana, pirkuma datu apstrāde, administrējot un veicot preču pasūtījumus, kā arī atdodot atpakaļ preces: konta reģistrēšanai un administrēšanai nepieciešamie personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr tiek izmantots konts. Ja klients ne reizi nav pieteicies savā kontā Tīmekļa vietnē divus gadus pēc kārtas, konts tiek dzēsts. Jūsu sniegto piekrišanu konta reģistrēšanai mēs glabāsim 1 (vienu) gadu pēc piekrišanas derīguma termiņa beigām. Saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām grāmatvedības un nodokļu dokumenti tiek glabāti, ievērojot tiesību aktos paredzētos termiņus. Ņemot vērā civiltiesisko noilgumu, pārējie dati par pirkumu tiek glabāti 10 (pdesmit) gadus no pirkuma operācijas datuma.

-Pasūtījumu iesniegšana un izpilde bez konta reģistrēšanas: saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām grāmatvedības un nodokļu dokumenti tiek glabāti, ievērojot tiesību aktos paredzētos termiņus. Pārējie personas dati tiks glabāti 2 (divus) gadus no pasūtījuma iesniegšanas dienas.

-Atgādinājumu sūtīšana par preču grozā esošām neapmaksātām precēm: ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no dienas, kad jūs pēdējoreiz esat pieteicies savā kontā, vai līdz brīdim, kad esat atteicies no šādiem e-pasta ziņojumiem.

-Identifikācija: tik ilgi, kamēr tiek izmantots konts.

-Piedāvājumu un ar precēm saistītas informācijas sniegšana: 3 (trīs) gadi no piekrišanas datuma vai līdz piekrišanas derīguma termiņa beigām.

-Iesniegumu, sūdzību, pieprasījumu un atsauksmju izskatīšana: 12 mēneši no iesnieguma, sūdzības, pieprasījuma vai atsauksmes iesniegšanas datuma vai līdz likumā noteiktā prasības pieteikuma noilguma termiņa beigām atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem ir ilgāks.

-Tīmekļa vietnes pārlūkošanas pieredzes uzlabošana, Tīmekļa vietnes lietotāju uzvedības un plūsmas analīze: datu apstrādes termiņi ir norādīti Sīkdatņu politikā.

-Statistika un tirgus izpēte: 3 (trīs) gadi.

-Krāpšanas novēršana un juridisko prasību izpilde: kamēr notiek prasības izmeklēšana, izskatīšana un izpilde. Ja izmeklēšanas laikā nekonstatē pārkāpumu, dati tiek glabāti 1 (vienu) gadu no dienas, kad pieņemts lēmums par izmeklēšanas izbeigšanu. Ja konstatē pārkāpumu, dati tiek glabāti 3 (trīs) gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par izmeklēšanas izbeigšanu, vai līdz galīgā tiesas sprieduma izpildei.

-Dāvanu sūtīšana klientiem: 30 dienas no dāvanas nosūtīšanas dienas.

-Pēc šajā Privātuma politikā noteiktā jūsu datu apstrādes un glabāšanas termiņa beigām mēs iznīcinām jūsu datus, savukārt Privātuma politikā norādītajos gadījumos uzticami un neatgriezeniski anonimizējam jūsu datus pēc iespējas ātrāk un tādā termiņā, kas saprātīgi un pamatoti ir nepieciešams šādai darbībai.

 

Jūsu personas datu glabāšana ilgāk, nekā norādīts šajā Privātuma politikā, var tikt veikta tikai tad, ja:
– ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties no prasībām, pretenzijām vai prasības pieteikumiem un īstenot savas tiesības;
– ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu darbību, par kuru tiek veikta izmeklēšana;
– jūsu dati ir nepieciešami strīda vai sūdzības pienācīgai atrisināšanai;
– ir nepieciešamas rezerves kopijas un citos tamlīdzīgos nolūkos;
– pastāv citi tiesību aktos paredzēti pamati.

 


 

Personu datu aizsardzība

Lagra veic visus piesardzības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus), lai aizsargātu klientu personu datus. 

 

KURĀM TREŠĀM PERSONĀM UN KĀDOS GADĪJUMOS NODODAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, mēs daļēji izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pastāvīgi kontrolējam.

Jūsu personas datus mēs sniedzam trešām personām, kas mums palīdz veikt un administrēt pakalpojumu sniegšanu jums:

-uzņēmumiem, kas sniedz programmatūras uzraudzības un uzturēšanas pakalpojumus;

-uzņēmumiem, kas sniedz piegādes pakalpojumus, lai piegādātu preces uz jūsu norādītajām adresēm;

-maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;

-uzņēmumiem, kas sniedz tirgvedības un mārketinga pakalpojumus;

-uzņēmumiem, kas sniedz reklāmas, plašsaziņas līdzekļu plānošanas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas pakalpojumus;

-uzņēmumiem, kas sniedz SMS sūtīšanas pakalpojumus;

-uzņēmumiem, kas sniedz e-pastu sūtīšanas pakalpojumus.

Jūsu personas dati var tikt sniegti arī:

-tiesībaizsardzības iestādēm 

-valsts iestādēm un tiesām, ja piemērojamie tiesību akti paredz šādu pienākumu.

Dati, ko mēs vācam no jums, tiek apstrādāti Eiropas Savienības teritorijā, bet tie var tikt nosūtīti vai glabāti arī ārpus Eiropas Savienības. Sniedzot personas datus ārpus ES/EEZ, mēs piemērojam VDAR V nodaļā paredzētos datu nosūtīšanas pamatus un pietiekamus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu datu drošību. ­

 


 

Drošība

Visi klienta personas dati, kas darīti zināmi Lagra Tīmekļa vietnes apmeklēšanas un iepirkšanās Tīmekļa vietnē rezultātā, tiks uztverti kā konfidenciāli. Šifrētais datu komunikācijas kanāls ar bankām nodrošina pircēja personas datu un bankas informācijas drošību.

 


Datu subjektu piekļuve saviem datiem

 

Jums ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi Jūsu  personas datiem.

 

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, mūsu juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

 

Saņemot pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, mēs pārliecināsimies par Jūsu identitāti, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt mums veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

 

Jums subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Datu valsts inspekcija pieņem arī elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi: pasts@dvi.gov.lv.

 

 

Privātuma politikas noteikumi un izmaiņas

 

Lietojot mūsu Tīmekļa vietni vai aizpildot regulārā klienta pieteikumu, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Mēs paturam tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt Privātuma politikas vispārīgos noteikumus un nosacījumus, par to informējot visus regulāros klientus. Ja jums ir radušies jautājumi vai bažas attiecībā uz Privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@xjeans.eu.

 

Privātuma politika tika atjaunināta 31.07.2023.