PRIVAATSUSPOLIITIKA

SIA “Lagra” Privaatsuspoliitika (Privacy Policy)
"Lagra", registreerimisnumber: 410302141, juriidiline aadress: Rigas iela 7-26, Valmiera, Läti (edasises tekstis – Lagra), on Isikuandmete vastutav töötleja, kes täidab Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse nr 2016/679 (edasises tekstis – Määrus) nõudeid Lätis. 


Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Lagra töötleb isikuandmeid meie teenuste kasutamise korral. Käesolev poliitika puudutab igasuguste isikuandmete töötlemist, mida Lagra kogub kodulehtedelt, e-kirjavahetusest, äppidest, vidinatest, ankeetidest, lepingutest ja teistest allikatest.


Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Sõltumata sellest, millisest riigist Te Lagra teenustele juurde pääsete, järgitakse isikuandmete töötlemisel Määruse tingimusi. Olete informeeritud, et Teie isikuandmeid võidakse Lätis töödelda ka selle riigi seaduste alusel.
Lagra teavitab, et juhul kui näitate ära oma e-posti aadressi, nõustute, et see lisatakse andmebaasi ja et sellele võidakse veebilehelt www.xjeans.lv saata tellimuse kohta teateid/meeldetuletusi. 
Olete informeeritud, et veebilehte www.xjeans.lv kasutades võib Lagra või ükskõik milline kolmas isik, kes tegutseb www.xjeans.lv nimel, koguda ja salvestada andmeid, mis võimaldavad jälgida ja loendada:

 1. veebilehtede külastuste koguarvu;
 2. iga konkreetse veebilehe külastajate arvu;
 3. www.xjeans.lv külastajatele internetiteenuste osutajate domeenide nimesid; 
 4. IP aadresse;
 5. muid andmeid, mida kasutatakse süsteemi administreerimise eesmärkidel ning ka selleks, et kontrollida www.xjeans.lv veebilehe kasutamist ja organiseerida selle parendamist.


Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
Lagra isikuandmete töötlemise eesmärgid: 

 1. kliendi identifitseerimine;
 2. teenus- ja distantslepingu sõlmimine, arvete koostamine ja saatmine;
 3. ettevõtte haldusprotsesside efektiivsuse tagamine;
 4. äri planeerimine ja -analüüs;
 5. personalivalik ja -juhtimine;
 6. taotluste läbivaatamine ja töötlemine; 
 7. kaubareklaam ja kaupade levitamine – kaubanduslikud eesmärgid.

Lagra isikuandmete töötlemise õiguslik alus:

 1. juriidilise kohustuse täitmine;
 2. legitiimsete huvide tagamine;
 3. lepingu sõlmimine või täitmine;
 4. andmesubjekti nõusolek;

Isikuandmete säilitamise aeg
Lagra säilitab isikuandmeid vastavalt isikuandmete töötlemise eesmärkidele ja õigusaktide nõuetele, kuni esineb vähemalt üks järgmistest kriteeriumitest:

 1. kuni Lagral on õigus välistes õigusaktides määratud korras viia ellu oma legitiimseid huve;
 2. kuni Lagral säilib õigusaktidest tulenev juriidiline kohustus andmeid säilitada;
 3. kuni on jõus andmesubjekti nõusolek vastava isikuandmete töötlemisega ja kui ei esine muid andmete töötlemise seaduslikke aluseid.

Kui isikuandmete töötlemise eesmärgid lõppevad, siis isikuandmed kustutatakse juhul kui puuduvad muud õiguslikult põhjendatud isikuandmete töötlemise alused.


Küpsised
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse Teie arvuti mälusse kodulehe külastamise ajal. Igal järgmisel külastuskorral saadetakse küpsised tagasi nende tekkimise kodulehele või muule kodulehele, mis need küpsised ära tunneb. 
Küpsised toimivad konkreetse kodulehe mäluna, võimaldades sellel kodulehel mäletada Teie arvutit järgmistel külastuskordadel. Muuhulgas võivad küpsised kasutajamugavuse parandamiseks mäletada Teie seadistusi. 
Täiendavat teavet küpsiste kohta ja selle kohta, millised küpsised on arvutis seadistatud ja kuidas on neid võimalik hallata või kustutada, leiab kodulehelt www.aboutcookies.org.  


Lagra kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
küpsiste kasutamine võimaldab meil pakkuda klientidele optimaalset veebilehe kasutatavust; näiteks võimaldavad küpsised meil meeles pidada Teie eelmisi külastusi ja valikuid meie veebilehel.


Kasutades www.xjeans.lv veebilehte, nõustute Te, et me võime kasutada küpsiseid:
- teabe kogumiseks kasutajate harjumuste kohta ja statistiliste andmete kogumiseks;
- klienditeeninduse taseme parandamiseks (online chat);
- kasutaja seadistuste salvestamiseks;
- teie vajadustele kõige paremini vastavate ettepanekute ja turundusteadete saatmiseks;
- veebilehe parendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
- autoriseerimiseks, veebilehe personaliseerimiseks ja täitmiseks;
- www.xjeans.lv sisu vahetamise lihtsustamiseks sotsiaalvõrkudes;
- sisu tagamiseks (Google kaardid jm).


Lagra kasutab järgmisi küpsiseliike:

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid ehk ajutisi küpsiseid kasutatakse iga kord, kui külastate meie veebilehte ja need kustutatakse, kui sulgete internetilehitseja. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks selleks, et mäletada keele valikut veebilehel või ostukorvi sisu.
 

Püsivad küpsised
Püsivad küpsised salvestatakse ja need  jäävad kasutaja seadmesse isegi pärast internetilehitseja sulgemist. Püsivad küpsised jäävad seadmesse salvestatuiks kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul, mõned nendest jäävad kasutaja arvutisse mitmeks päevaks, kuuks või isegi mitmeks aastaks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutajaseadistuste, kasutajanime ja –parooli meelespidamiseks, et neid ei oleks vaja sisestada iga kord kui veebilehte külastatakse.
 

Kolmandate osapoolte küpsised 
Xjeans.lv veebilehel kasutatakse kolmandate osapoolte küpsiseid kõrge kvaliteediga sisu, statistiliste andmete kogumise ja reklaami tagamiseks. Kolmandate osapoolte küpsiste privaatsuspoliitika ja tingimustega saate Te tutvuda nende küpsiste omanike veebilehtedel.
 
Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:
Facebook küpsiste tingimustega saate Te tutvuda siin:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google küpsiste tingimustega saate Te tutvuda siin:
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Andmesubjekt võib omal valikul küpsised kustutada. Rohkem teavet küpsiste kohta leiab veebilehtedelt:
http://www.allaboutcookies.org/ vai http://www.youronlinechoices.com/lv/
 

Isikuandmete saajad
Seaduses määratud juhtudel võib Lagra edastada informatsiooni kolmandatele isikutele. Samuti võib Lagra kasutada teenuseid oma funktsioonide efektiivsema täitmise tagamiseks. Isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse.
Ligipääs oma isikuandmetele ja andmesubjekti muud õigused.

Selleks, et saada informatsiooni isikuandmete kohta, mida Lagra Teie kohta töötleb, tuleb Teil esitada kirjalik avaldus. Esitades avalduse Lagra büroos Riias, aadressil Brīvības gatvē 399-45, tuleb esitada isikuttõendav dokument, avalduse elektroonilisel esitamisel tuleb see aga allkirjastada digiallkirjaga;
Vastavalt Määruse tingimusele on andmesubjektil õigus nõuda isikuandmete kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist, mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, nõuda isikuandmete parandamist. 


Lagra kasutab andmesubjektiga suhtlemiseks andmesubjekti poolt näidatud kontaktandmeid (telefoninumbrit, e-posti aadressi, aadressi).
Juhul kui Teile tundub, et Teie isikuandmete kaitse alaseid õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavale asutusele.
Juhul kui isikuandmete töötlemist on alustatud ja see toimub kooskõlas andmesubjekti nõusolekuga, on andmesubjektil õigus see tühistada, saates tühistamisavalduse e-posti aadressil: Info@xjeans.eu.

Nõusoleku tühistamine ei mõjuta andmete töötlemist, mida teostati ajal, mil andmesubjekti nõusolek oli kehtiv. Nõusoleku tühistamisega ei saa katkestada andmete töötlemist, mida teostatakse muudele õiguslikele alustele tuginedes.
Kasutajal on õigus oma profiil kustutada, saates vastava nõude e-posti aadressile: Info@xjeans.eu. Sel juhul võetakse nõue vastu vaid juhul kui see on saadetud samalt e-posti aadressilt, millele on registreeritud kasutajaprofiil.
Muudatused Privaatsuspoliitikas

Lagra eeldab, et enne www.xjeans.lv kasutamist olete Te läbi lugenud meie Privaatsuspoliitika põhimõtted ja tingimused ning olete need aktsepteerinud. Lagra’l on õigus igal ajal teha privaatsuspoliitikas muudatusi, mis avaldatakse veebilehel www.xjeans.lv.