IEPIRKŠANĀS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi


1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem "Lagra", reģistrācijas numurs: 44103021416, juridiskā adrese: Rīgas iela 7-26, Valmiera, Latvija (turpmāk – Pārdevējs) pārdod preces, kas izvietotas Pārdevēja interneta veikala vietnē www.xjeans.eu un Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos. Atbilstoši 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, Pārdevējs potenciālajiem klientiem (turpmāk – Pircēji, vai Patērētāji) sniedz informāciju par garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas noteikumiem.


1.2. Noteikumi ir spēkā attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas saistībā ar Preču pirkšanu no Interneta veikala rodas starp Pircēju (turpmāk- Pircējs) un interneta adresē www.xjeans.eu esošās iepirkuma vides (turpmāk- Interneta veikala) īpašnieku- Pārdevēju. Tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties Preces no interneta veikala, papildus šiem noteikumiem regulē arī Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

1.3. Pārdevējam ir tiesības grozīt Interneta veikala lietošanas noteikumus vai preču un pakalpojumu cenas. Par izmaiņām Pārdevējs informē Pircēju interneta vietnē www.xjeans.lv. Darījumam tiek piemēroti darījuma notikšanas brīdī spēkā esošie noteikumi un cenas.

1.4. Pārdevēja dati: 
SIA "Lagra" 
Rīgas iela 7-26,
Valmiera
LV-1024
Reģ. Nr. 44103021416
Tālrunis +371 25749144
E-pasts: Info@xjeans.eu

2. Pasūtījuma veikšana un saņemšana

2.1. Pircējs, veicot pasūtījumu Interneta veikalā, apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu un tas atbilst Pircēja izvirzītajām prasībām un vajadzībām.

2.2. Pircējs apņemas pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā pasūtījums var  tikt nenodrošināts.

3. Cena un norēķinu kārtība

3.1. Preču un pakalpojumu cenas Interneta veikalā ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši Interneta veikala piegādes maksām.

3.2. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās cenas apmaksai.

3.4. Par pasūtījumu iespējams norēķināties, izmantojot Latvijas Republikas komercbanku banku linkus- Swedbank, SEB, Nordea, Citadele un bankas norēķinu karti (Visa, MasterCard, Maestro).

3.5. Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, pakalpojuma nodrošinātāja Paysera Latvia drošā maksājumu vidē.

3.6. Pārdevējam nav piekļuves Pircēja bankas datiem un kredītkartes datiem.

3.7. Preču cenas un atlaides var atšķirties no preču klāsta, cenām un atlaidēm Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

4. Preces

4.1. Interneta veikalā norādītās Preces parasti atrodas noliktavā/pārdevēja veikalos. Minēto Preču pieejamība netiek nodrošināta, jo tas var būt maldinoši sakarā ar iespējamajām tehniskām problēmām programmās.

4.2. Gadījumā, ja Pircējs veic pasūtījumu, bet noskaidrojas, ka dotās Preces neatrodas Pārdevēja noliktavā un Interneta veikals nevar izpildīt doto pasūtījumu, Pircējam tiek atgriezta visa pirkuma summa. 

4.3. Interneta veikalā izvietotām Preču fotogrāfijām ir ilustratīva nozīme un tās var atšķirties no Preces reālā izskata.

5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Pircējs, kas ir piekritis šiem Noteikumiem, Interneta veikalā izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot grozam”.

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Pircējam jāveic sekojošas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas prece vai preces, pievienojot to „Iepirkumu grozam”.

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest taustiņu „Apmaksai”. Pircējs tiek novirzīts tālāk uz pasūtījuma noformēšanas lappusi.

5.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

5.2.4. Pircējs samaksu par Preci veic izmantojot internetbankas bankas linku un apstiprina maksājumu Pārdevējam, nospiežot taustiņu “Atpakaļ pie tirgotāja”.

5.2.5. Pēc Preces apmaksas Interneta veikals sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

5.3. Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt netiek nodrošināts.

5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušas Pircēja iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī - vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

6. Piegāde

6.1. Pircējs var izvēlēties starp dažādiem Preces piegādes veidiem. Preces piegāde atkarīga no Pircēja izvēlētā pasta pakalpojuma.

6.2. Par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Interneta veikalam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

6.3. Pircējam ir pienākums saglabāt 6.2. punktā minēto īsziņas paziņojumu līdz 14 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Pircējam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci nomainīt vai atgriezt, izmantojot tajā pašā īsziņas paziņojumā esošu atgriešanas kodu.

6.4. Izvēloties par piegādes veidu Kurjeru, Prece nonāk Pircēja norādītajā adresē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Kurjers sazināsies ar Pircēju pa tālruni un saskaņo piemēroto piegādes laiku. Gadījumā, ja Preces nodošana neizdosies, sūtījums tiek atgriezts Interneta veikalā.


6.5. Gadījumā, ja Pircējs pasūtījumu noformēja nedēļas nogalē (laika posmā piektdienā pēc plkst. 13.00 līdz pirmdienas plkst. 09.00) vai valsts svētkos, 5 dienu termiņš sāk tecēt pirmajā, nedēļas nogalei vai valsts svētkiem sekojošajā darba dienā, plkst. 09.00.

6.6. Pircējam pirms pasūtījuma noformēšanas ir pienākums pārbaudīt iesniedzamo kontaktdatu pareizību, lai izvairītos no kavējumiem un neskaidrībām Preču piegādes laikā. Pārdevējs neatbild par kavējumiem un neskaidrībām Preču piegādē, ja kavējuma vai neskaidrību iemesls ir Pircēja pasūtījuma noformēšanas gaitā sniegto datu neprecizitāte vai nepareizība.

6.7. Gadījumā, ja Prece līdz Pircējam nenonāk labā stāvoklī un slēgtā iepakojumā, Pircējam ir pienākums par to paziņot Interneta veikalam


7. Pasūtījuma atgriešana un nomaiņa

7.1. Patērētājs var noteiktā 14 dienu laikā izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma. Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci.

7.2. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā.


7.3. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē Pārdevēju, nosūtot uz atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma veidlapas paraugs pieejams šeit – https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.


7.4. Patērētājs nodod vai nosūta preci atpakaļ pārdevējam, vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

7.5. Prece, kopā ar aizpildītu atteikuma veidlapu nosūtāma uz Pārdevēja adresi Rīgā,brīvības gatvē 399-45, vai ar pakomātu, izmantojot atgriešanas kodu. Gadījumā, ja par piegādes veidu tika izvēlēts Omniva pakomāts, Pasūtījumu var apmainīt vai atgriezt ar Omniva pakomāta starpniecību, izmantojot sākotnējā īsziņas paziņojumā esošo atgriešanas kodu. Instrukcija par atgriešanu ar pakomāta starpniecību: https://www.omniva.lv/pakalpojum/demo/. Izmantojot atgriešanas kodu, atgriešana ir bez maksas un atgrieztā prece nonāk Interneta veikalā 5 darba dienu laikā. Par Preces saņemšanu Interneta veikals nosūta apstiprinājumu uz Pircēja e-pasta adresi. Gadījumā, ja par piegādes veidu tikai izvēlēts Kurjers, Pasūtījumu iespējams apmainīt vai atgriezt, nododot ofisā vai Omniva Pakomātā.

7.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

7.7. Ja patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.

7.8. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

7.9. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja preces ir bojātas. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.
7.10. Uz apakšveļu un citām higiēnas precēm atteikuma tiesības neatteicas.


8. Pretenziju iesniegšanas kārtība

8.1. Attiecībā uz pārdotām Precēm ir spēkā Saistību Tiesību Likuma 218.panta 2.daļā noteiktais pretenziju iesniegšanas termiņš. 

8.2. Preces neatbilstības prasībām vai defektu gadījumos Pircējs apņemas par to paziņot Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no defekta atklāšanas, sūtot pircēja kontaktinformāciju, precīzu neatbilstību un defektu aprakstu un pirkuma čeka numuru uz e-pasta adresi info@xjeans.eu. Atklājot Precei defektus, Pircējs nekavējoties pārtrauc preces lietošanu.

8.3. Visas pretenzijas tiek izskatītas un Pārdevējs ar Pircēju sazināsies pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

8.4. Pirmo sešu mēnešu laikā no Preces nodošanas Pircējam tiek pieņemts, ka defekts pastāvēja jau Preces Pircējam nodošanas brīdī. Pretenzijas iesniegšanas gadījumā pirmo sešu mēnešu laikā no Preces nodošanas Pircējam, ar Preces remontu vai Preces aizstāšanu saistītās izmaksas, galvenokārt transporta, darba un materiālu izmaksas vienmēr sedz Pārdevējs. Nākamo 18 mēnešu laikā attiecīgas izmaksas sedz Pārdevējs tikai gadījumā, ja pretenzija ir bijusi pamatota.

8.5. Pircējam ir tiesības prasīt no Pārdevēja Preces pirkuma cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu un prasīt naudu par preci atpakaļ, ja Pārdevējam nav iespējams preci labot vai aizstāt, preces labošana vai aizstāšana neizdodas, Pārdevējs nav preces defektus novērsis saprātīga laika robežās, patērētājam tika radītas nepamatotas neērtības.

8.6. Gadījumā, ja prece neatbilst līguma nosacījumiem, Pircējam ir iespēja balstīties uz likumā noteiktajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, t.sk. prasīt līguma izpildi, cenas samazināšanu, prasīt zaudējumu atlīdzināšanu un izbeigt līgumu vienpusēji.

8.7. Gadījumā, ja Prece neatbilst līguma nosacījumiem, ar Preces labošanu vai Preces aizstāšanu saistītās izmaksas, galvenokārt transporta, pasta, darba, ceļojuma un materiālu izmaksas sedz Pārdevējs. 

8.8. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kurus izraisījusi pasūtīto preču lietošana neatbilstoši to mērķim, kā arī par kavējumu piegādē, ja to izraisīja apstāklis, kuru Pārdevējs nevarēja ietekmēt un/vai kuru izraisījusi no viņa neatkarīga nepārvarama vara.

8.9. Pārdevējs neatlīdzina Pircējam radušās izmaksas un nenes par to atbildību gadījumā, ja: preces vērtība ir samazinājusies, Prece ir tikusi bojāta Pircēja vainas dēļ, bojājumi radušies, lietojot preci neatbilstoši mērķim, t.sk. neievērojot apkopes instrukcijas, Preces vērtība ir samazinājusies dabīga nodiluma dēļ, ierastās lietošanas rezultātā vai gadījumā, ja iztrūkst pirkumu apliecinoša dokumenta.

9. Atbildība


9.1. Pārdevējs un Pircējs atbild par šo lietošanas noteikumu neievērošanas rezultātā otrai pusei nodarītiem zaudējumiem Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

9.2. Pārdevējs atbild Preces pārdošanas cenas apmērā.

9.3. Pircējs apņemas izmantot Interneta veikala pakalpojumus tikai mērķiem, kas atbilst likumiem un labām paražām.

 

10. Garantija

10.1. Lai izvairītos no pārpratumiem, saņemot preci lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

 

10.2. Preču galvenās īpašības un ražotājs ir norādītas mūsu mājaslapā. 

 

10.3. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā sniegtajam raksturojumam.

 

10.4. Garantijas tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī pārdotās preces veidu, specifiskās īpašības un noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

 

10.5. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.

 

10.6. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā garantijas termiņa laikā. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem

 

10.7. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.11. Pārējie noteikumi

11.1. Starp Pircēju un Pārdevēju radušās domstarpības tiek atrisinātas pārrunu ceļā.
 
11.2. Ja Pārdevējs atteicies atrisināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, Pircējam ir tiesības caur Patērētāju aizsardzības dienestu iesniegt sūdzību patērētāju sūdzību komisijai. 

12. Klientu atbalsts

12.1. Klientu atbalsta tālrunis ir +371 25646262 (atvērts darba dienās no plkst. 9:00-18:00) un e-pasta adrese: Info@xjeans.eu 
Valsts svētkos klientu atbalsts nestrādā.

12.2. Informācijas apmaiņai, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.

12.3. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa telefonu: +371 25646262 darba dienās no plkst. 9:00-18:00 vai izmantojot e-pastu Info@xjeans.eu . Valsts svētkos klientu atbalsts nestrādā.